Thursday, August 23, 2012

Mga imahe na sumisimbolo sa Tradisyunal na Panitikan

Kamusta!

Replektibo ang mga larawan dito sa halos na elementong Tradisyunal na Panitikan.

  Sumisimbolo itong gintong puso sa Romantikong katangian ng Tradisyunal Panitikan. Isa sa mga mahalagang paksa sa Tradisyunal na Panitikan ay pag-ibig, kaya puso nito'y ginto :).
Ang bulaklak na ito ay replektibo rin sa Romantiko ng Tradisyunal Panitikan. Kundi magpakita pa ang bulaklak 'to ng mahalaga ng kalikasan o ng mga naturalidad sa Panitikang Tradisyunal.

  Mga Langam. Dahil walang indibiduwalidad. Pagkukumpol. Kolektibo. Ang ideayalidad ay kaisahan sa lipunan. Kapag talagang tumitingin mo nang imahe, nakikita mo ang reynang langam or pinaka-ina ng mga langam sa gitna . Kaya rito, mahalaga ang pamilya. Mahalaga ang lipunan. Mahalaga ang kaisahan. Buhay ay di laging tungkol sa 'yo. Ito ang itinuturo ng Panitikang Tradisyunal. 
Ang larawan na ito ay ang Banaue Rice Terraces. Sa unang tingnan, akala mo na agad, "ayan, agrikultura na naman" dahil ito rin ay isang katangian ng Panitikang Tradisyunal. Subalit, narereflekto itong larawan sa Piyudalismo at Monarkiyo rin. Nakita ito sa mga kataasan ng itsura ng mga Rice Terraces na parang may herarkiya. Ganoon din sa Monarkiya at Piyudalismo.
  
Sa wakas, itong kahon na may tao sa loob ay sumisimbolo ang mga kaayusan at istruktura sa Panitikan Tradisyunal. Na sa loob ng kahon ang mga tao dahil limitado sila sa mga imahe nila o, ibig sabihn, istiryutipo.

Ayos! 
Naaantok na ako =| Pasensya na po kung malabo ang mga salita ko. 
Sige, tulog na ako.

Paalam~ 


Mga Pinakukunan:
1) http://www.vintagejewelrysupplies.com/hearts/3425-detailed-heart-pendant-openwork-oxidized-brass-28mm-.html
2) http://www.public-domain-image.com/plants/flowers/slides/detailed-image-of-rose-flower-2.html

3) http://www.redcliffepestcontrol.com.au/info%20ants.html
4) http://www.lovethesepics.com/2011/02/17-tremendous-terraced-rice-fields/
5) Likha ko

No comments:

Post a Comment